Cerkev svetega Jurija

Iz Case Nikoline boste lahko občudovali prekrasen pogled na Cerkev sv. Jurija.

Nad strnjenim mestnim središčem kraljuje cerkev sv. Jurija, ki daje mestu poseben pečat. O nastanku ni točnih podatkov, domneva pa se, da je nastala v 12. stoletju. V sedanji velikosti je bila sezidana v 14. stoletju. Leta 1344 jo je na praznik svetega Jurija posvetilo devet škofov iz bližnje in daljne okolice. Svojo današnjo podobo je dobila po baročni prenovi leta 1637. Zvonik je bil dograjen leta 1608, krstilnica pa leta 1650. V teh letih so utrdili tudi grič, na katerem stoji cerkev. Podporno zidovje so zgradili leta 1641, na morski strani pa so grič utrdili s kamnitimi oboki.

Gradnja obokov se je začela leta 1663 in je trajala do leta 1804. Zaradi erozije so bili že močno načeti, zato so jih leta 1998 obnovili. Leta 1737 je cerkev dobila 7 marmornih oltarjev. Od ohranjenih umetnin si je zlasti vredno ogledati dve plastiki svetega Jurija. Večja izhaja iz 17. stoletja in je delo neznanega avtorja. manjša je posrebrena in so jo izdelali v piranski zlatarski delavnici. Stenske slike so delo beneške slikarske šole. Dve veliki platni (Maša v Bolseni in Čudež svetega Jurija) z začetka 17. stoletja je naslikal Angelo De Coster.